Fundacja Młyn Grodzkiego Muzeum Młynarstwa i Rzemiosł Wiejskich

 

Władze Fundacji

 

Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji i Rada Fundacji

Zarząd Fundacji:
Andrzej Pastusiak –Prezes
Barbara Greniuk-Pastusiak -Sekretarz
Halina Antoń –Skarbnik
Maria Kozyra –Koordynator ds. programowych

Rada Fundacji:
Krzysztof Pietrzak -Fundator
Jerzy Skurski
Bożena Kamińska
Ryszard Dziworski