Fundacja Młyn Grodzkiego Muzeum Młynarstwa i Rzemiosł Wiejskich Niedrzwica Kościelna

 

Galeria Muzeum Młyn Grodzkiego 

 

Niedrzwickie stroje ludowe

Niedrzwickie stroje ludowe

 

Izba mieszkalna

Izba mieszkalna

 

walce w młynie grodzkiego

Mlewnik walcowy — regionalnie pierwszy stół walców

 

Żuber w młynie Grodzkiego

Łuszczarka — regionalnie żuber — końcowe oczyszczanie

 

śrutownik w młynie Grodzkiego

Mlewnik kamienny — śrutownik

 

Walce młyńskie w Muzeum Młynarstwa

Mlewnik walcowy — regionalnie stół walców perlak

 

Skrzynia wysypu mąki w młynie Grodzkiego

Skrzynia wysypu mąki w Młynie Grodzkiego

 

ik rolniczy, obok - fragment kącika wojskowego

 Kącik rolniczy, obok fragment kącika wojskowego

 

Nowe obrazy w galerii

Galeria obrazów

Sala główna z kącikiem szkolnym

Sala główna z kącikiem szkolnym

 

Krajalnica kaszy jęczmiennej we młynie Grodzkiego

Krajalnica kaszy jęczmiennej

 

Śrutowniki ręczne

Śrutowniki ręczne z okresu międzywojennego

 

Fragment kącika stolarskiego w Młynie Grodzkiego

Fragment kącika stolarskiego w Młynie Grodzkiego

 

Młynek polski i krajalnica kaszy jęczmiennej w muzeum młynarstwa

Młynek polski
(w głębi krajalnica kaszy jęczmiennej)

 

Sala główna

Główna sala muzealna

 

Wnętrze kuchni

Fragment ekspozycji kuchennej
Na zdjęciu między innymi: kuchnia węglowa w pomieszczeniu młynarza

 

Młyn Grodzkiego Fragment kuchni w pomieszczeniu młynarza

Muzeum Młynarstwa Młyn Grodzkiego
Mały fragment kuchni w pomieszczeniu młynarza

 

Kącik muzyczny

Kącik muzyczny

 

Żyrandol w Młynie Grodzkiego

Żyrandol użyczony przez ks. Marka Hawrylaka – Proboszcza Parafii
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Niedrzwicy Dużej.
Duży trzysegmentowy żyrandol na 90 żarówek pochodzi z lat osiemdziesiątych XX w.
Jako pierwszy zawisł w nowopowstałym kościele w Niedrzwicy Dużej

 

Tablica informacyjna w Młynie Grodzkiego

Tablica informacyjna w muzeum

 

Kącik gospodarczy w Młynie Grodzkiego

Fragment kącika gospodarczego

 

Galeria na piętrze

Galeria na piętrze

 

Sala na piętrze

Fragment sali na piętrze

 

Odsiewacz granisty w muzeum młynarstwa

Odsiewacz graniasty

 

Kącik pralniczy

Kącik pralniczy

 

Ekspozycja na parterze

Ekspozycja na parterze

 

Winda do wciągania zboża

Winda do wciągania zboża

 

Fragment izby w Młynie Grodzkiego

Fragment izby mieszkalnej

 

Fragment izby mieszkalnej

Część izby mieszkalnej z kołyską

 

Pomieszczenie przekładni pasowych

Fragment pomieszczenia przekładni pasowych

 

Wnętrze maszynowni

Wnętrze maszynowni

 

Kącik stolarski

Kącik stolarski

 

Ekspozycja narzędzi i sprzętu kowalskiego

Ekspozycja narzędzi i sprzętu kowalskiego

 

Narzędzia stolarskie

Narzędzia stolarskie

 

Kącik tkacki

Kącik tkacki

 

Gliniane dwojaki

Gliniane dwojaki (wykonane przez mistrza garncarstwa Cezarego Gajewskiego z Bęczyna k. Urzędowa)